Al meer dan 20 jaar
Webhosting en Websites

Hoe wijzig ik een .nl-domeinnaam van eigenaar?

Voor de wijziging van een .nl-domeinnaam is het Formulier voor wijziging .nl-domeinnaamhouder nodig. Deze dient te worden ingevuld en ondertekend door huidige houder en de nieuwe houder. Daarbij is een kopie legitimatiebewijs of uittreksel KvK ter controle waaruit blijkt of de ondergetekende tekenbevoegd is.

Ronald van Dijk