Al meer dan 20 jaar
Webhosting en Websites
 • Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de website van RvD Webhosting en Websites
Knoop 28
6641 RE Beuningen

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites (ronaldvandijk.nl) en diensten die Ronald van Dijk aanbiedt. Ronald van Dijk behandelt jouw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De producten en diensten van Ronald van Dijk zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Ronald van Dijk vraagt deze personen dan ook geen persoonsgegevens te verstekken op welke manier dan ook.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ronald van Dijk kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ronald van Dijk en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ronald van Dijk verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.
Ronald van Dijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ronald van Dijk verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Ronald van Dijk daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Ronald van Dijk gegevens nodig heeft

Ronald van Dijk verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Ronald van Dijk je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (of voor promotieactiviteiten).

Hoe lang Ronald van Dijk gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Ronald van Dijk niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ronald van Dijk hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar. E-mailberichten die Ronald van Dijk ontvangt en heeft verzonden worden automatisch na 999 dagen verwijderd. Je gegevens zullen maximaal één jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Andere informatie die Ronald van Dijk kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Ronald van Dijk andere informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
 • Browser en apparaat gegevens, zoals o.a. scherm resolutie
 • Data van gebruik van mobiele app
 • Serverlogboekbestanden
 • Informatie over geografische locatie
 • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
 • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

Ronald van Dijk deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Ronald van Dijk jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Ronald van Dijk alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@ronaldvandijk.nl. Ronald van Dijk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ronald van Dijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, anti-malware). De website van Ronald van Dijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ronald van Dijk op.

Datalekken

Ronald van Dijk verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of op een andere manier ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Ronald van Dijk meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Ronald van Dijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Ronald van Dijk zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Ronald van Dijk is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.Ronald van Dijk als verwerker

Ronald van Dijk verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Ronald van Dijk zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Ronald van Dijk mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of voor de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Ronald van Dijk en opdrachtgever zal Ronald van Dijk alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Ronald van Dijk kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een Subverwerker. De door Ronald van Dijk ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Ronald van Dijk blijft voor de opdrachtgever altijd aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.Cookiereglement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruiken de websites van Ronald van Dijk cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kan je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan de websites van Ronald van Dijk geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
SessionID
RvD
sessie

Google Analytics

Google Analytics is een tool van Google waarmee kan worden gemeten hoe bezoekers de website gebruiken.
De website van Ronald van Dijk gebruikt geen Google Analytics.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
-
-
-

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.
De website van Ronald van Dijk gebruikt geen tracking cookies.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
-
-
-

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.Wijzigingen

Ronald van Dijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bijgewerkt op dinsdag 1 augustus 2023
Ronald luisterde goed naar de input die ik gaf en kwam direct met een aantal ideeën die me aanstonden. Ik vond het erg prettig dat hij actief meedacht en snel schakelde.
Cindy Buijs (Kussenmaatjes)